14. savjetovanje

Bosanskohercegovački komitet/ogranak Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme/sustave CIGRÉ organizira svoje 14. savjetovanje koje će se održati od 20. do 23. oktobra/listopada 2019. godine u Neumu, Grand Hotel Neum.

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba
tttt