Početna > Članstvo > Počasni članovi

Počasni članovi

Na osnovu člana 31. Statuta BH K CIGRÉ, a u vezi sa zaključkom sa Devete (IX) redovne sjednice Upravnog odbora BH K CIGRÉ, održane dana 17.09.2017. godine, Upravni odbor Bosanskohercegovačkog komiteta je donio Odluku o  imenovanju Počasnih članova Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ.


Za Počasne članove Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ imenuju se sljedeći članovi:


acc. Zijad Haznadar;

acc. Miloš Trifković;

acc. Zijo Pašić;

acc. Branislava Peruničić- Draženović;

prof.dr. Alija Muharemović;

prof.dr. Milan Savić;

prof.dr. Franc Jakl;

prof.dr. Seid Tešnjak;

prof.dr. Maks Babuder;

Mato Žarić;

mr. Ognjen Marković;

mr. Miroslav Ljevak;

Irfan Durmić;

Enes Hasanhodžić;

Josip Kreh;

mr. Vinko Bošnjak.


Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba
tttt