Početna > Članstvo > Kolektivni članovi

Kolektivni članovi

Pozivamo sve kompanije/obrazovne institucije koje djeluju na području proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije da budu kolektivni član Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ. 

Popunjavanjem pristupnice i uplatom članarine postajete kolektivni član Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ. 

Godišnja kolektivna članarina  iznosi 

- za kompanije 900,00 KM;

- za fakultete, obrazovne institucije i institute 450,00 KM;

Pristupnicu možete popuniti odšampati i poslati na adresu Sekretarijata Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ, Sarajevo, Ul. Mula Mustafe Bašeskije 7/4, ili putem E-maila: cigre@bhkcigre.ba ili office@bhkcigre.ba

Pristupnica za kolektivne članove BH K CIGRÉ

Spisak kolektivnih članova BH K CIGRÉ (pdf)

 
Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba
tttt