Individualni članovi

Pozivamo Vas da budete individualni član Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ. Potrebno je da popunite  i dostavite pristupni obrazac u Bosanskohercegovački komitet CIGRÉ.

Godišnja članarina iznosi:

  1. Individualna članarina  20,00 KM;
  2. Individualna članarina za članove mlađe od 35 godina  15,00 KM;
  3. Individualna članarina za studente, penzionere i nezaposlene  10,00 KM

 

Uplata članarine vrši se preko računa Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ (uputstvo_za_uplatu):

RAIFFEISEN BANK, dd BiH, broj računa 16100000021500–16

sa naznakom Godine za koju se uplaćuje članarina.

Ili u Sekretarijatu Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ, Sarajevo, Ul. Mula Mustafe Bašeskije 7/4.

Prijavnicu možete odšampati (Pristupnica za CIGRÉ) i poslati na našu adresu. Prijave sa traženim podacima primamo i putem E-maila: cigre@bhkcigre.ba 

Pristupnica za BH K CIGRE (docx)

Spisak individualnih članova BH K CIGRE (pdf)

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba
tttt