Stručni skupovi

Udruženje organizira stručne skupove, savjetovanja, stručna savjetovanja, kolokvije, okrugle stolove i slično, za pojedina područja svog djelovanja.

 

Svake druge godine Udruženje organizira opće savjetovanje na kojem je rad organiziran u različitim oblicima - plenarne sjednice, sjednice studijskih komiteta, seminari, kolokviji, radionice, izložbe i slično. Ta savjetovanja su redovna ili vanredna.

 

BHKCIGRE
tttt