Stručni skupovi

Udruženje organizira stručne skupove, savjetovanja, stručna savjetovanja, kolokvije, okrugle stolove i slično, za pojedina područja svog djelovanja.

 

Svake druge godine Udruženje organizira opće savjetovanje na kojem je rad organiziran u različitim oblicima - plenarne sjednice, sjednice studijskih komiteta, seminari, kolokviji, radionice, izložbe i slično. Ta savjetovanja su redovna ili vanredna.

 

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba
tttt