IZDANJA BH K CIGRÉ


Bosankohercegovački komitet CIGRE je izdavač časopisa Bosanskohercegovačka elektrotehnika.

Cilj časopisa je publikovanje visoko kvalitetnih radova iz oblasti elektrotehnike (elektroenergetika, elektronika, telekomunikacije...), kao i iz oblasti računarstva i informatike. Pored pomenutih oblasti radovi iz oblasti tehnologije, ekologije, energetske efikasnosti, ekonomije, menadžemnta i drugih inženjerskih i društvenih znanosti mogu biti publikovani u časopisu ako su u korelaciji sa elektrotehnikom, računarstvom i informatikom.

Časopis pored naučnih i stručnih radova prihvata i pregledne radove kao i konferencijske radove. Dostavljeni materijali podliježu najmanje dvostrukoj ''slijepoj'' recenziji. Prihvaćeni radovi su oslobođeni naknade za publikovanje.

Radovi se mogu dostaviti na engleskom jeziku ili na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine. Časopis se štampa jednom godišnje.

Uredništvo časopisa sačinjavaju eksperti iz oblasti obuhvaćenih časopisom.

Časopis Bosanskohercegovačka elektrotehnika je indeksiran u međunarodnim bazama podataka bazi IET Inspec Direct i EBSCO. 

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba
tttt