ČLANOVI BH K CIGRÉ U STUDIJSKIM KOMITETIMA MEĐUNARODNE CIGRÉ

A3Visokonaponska opremaMURATOVIĆ MahirObserver2016
B3PostrojenjaKOKORUŠ MarioObserver2016
C4Tehnička svojstva sistemaZijad BajramovićObserver 2014
C6Distributivni sistemi i male elektraneBAGO DragoObserver2014
D2Informacijski sistemi i telekomunikacijeČAUŠEVIĆ AmelaObserver2012
 Ukupno = 5
 Observer = 5
BHKCIGRE
tttt