Okrugli sto “Smanjenje rizika izgradnje vjetroelektranaˮ, Mostar, 5. juli/srpanj 2018. godine

Bosanskohercegovački komitet CIGRÉ je 5. jula/srpnja 2018. godine, u Mostaru, organizovao

Okrugli sto „Smanjenje rizika izgradnje vjetroelektranaˮ

 

Moderator okruglog stola prof.dr. Mirza Kušljugić, Fakultet elektrotehnike Tuzla.

Prezentacije okruglog stola (u PDF formatu):

prof.dr. Mirza Kušljugić, Fakultet elektrotehnike Tuzla, Smanjenje rizika izgradnje vjetroelektrana“

mr. Miroslav Nikolić, JP Elektroprivreda HZ HB, „Iskustva u izgradnji i eksploataciji VE Mesihovina

prof.dr. Mustafa Musić, JP Elektroprivreda BiH, Vjetropark Podveležje - performanceˮ

Predrag Nosović, NOS u BiH, “Tehnički aspekti balansiranja proizvodnje iz VE

Almir Muhamedbegović, Operator za OIEiEK, “Balansiranje proizvodnje električne energije iz OIE – Izazovi i šanse Operatora za OIEiEK”

Zaključci okruglog stola

Spisak učesnika okruglog stola

GALERIJA SLIKA

 

PREGLED STANJA

Bosna i Hercegovina (BiH) je, na osnovu obaveza koje proizilaze iz članstva u Energetskoj zajednici (EnZ), prema Akcionom planu za korištenje obnovljive energije (OIE) u BiH iz 2016. predvidjela da do kraja 2020. potiče 142,8 MW instalisane snage iz vjetroelektrana (VE). Trenutno se u probnom radu nalazi VE Mesihovina (snage 50,6 MW). Prema studijama i analizama urađenim u 2016. i 2017. (World Bank „Power Sector Note“ 2016., PwC „Okvirna energetska strategija Bosna i Hercegovine“, 2017. i „South East Europe Electricity Roadmap – SEERMAP, Country Report Bosnia and Herzegovina“, 2017.) u periodu 2020-2030./2035., zavisno od scenarija dekarbonizacije, procijenjena je ukupna snaga iz VE u intervalu 350-860 MW. U Indikativnom planu razvoja proizvodnje (IPRP 2019-2028., NOS BiH 2018.) se navodi da je do sada prijavljeno 1210,7 MW projekata VE, koji se nalaze u različitim fazama razvoja i odobravanja, što prema IPRP „značajno prevazilazi odobrenu graničnu snagu od 350 MW u odnosu na raspoloživu regulacionu rezervu“.

 

Prilikom razrade planova za korištenje obnovljivih izvora energije za period 2020-2030., koji će se bazirati na Nacionalnim Energetskim i Klimatskim Planovima (NECP) čija izrada je započeta aktivnostima u okviru Sekretarijata Energetske zajednice u junu 2018., biće potrebno odrediti planirano učešće pojedinih tehnologija OIE. Ukoliko se prihvati tehnološki neutralan pristup jasno je da će, zbog konkurentnih troškova proizvodnje i uloge u bilansiranju energije na godišnjem nivou, VE imati značajno učešće u portfoliju OIE u BiH za navedeni period. Međutim na dinamiku razvoja VE, kao i drugih OIE, ne utiču samo troškovi tehnologija.

 

Značajna komponenta nivelisanih troškova proizvodnje iz OIE, koja određuje konkurentnost pojedinih tehnologija, zavisi od uslova finansiranja kao i troškova integracije varijabilne proizvodnje iz VE. Na ove faktore poseban uticaj ima važeća regulativa u nekoj zemlji. Prilikom razvoja projekata VE značajan uticaj na rizike i isplativost pojedinih projekata imaju: rizici dugoročnih ugovora o otkupu energije kao i troškovi balansiranja varijabilne proizvodnje iz VE. Trenutno se u BiH i u zemljama EnZ provode aktivnosti na preciznijem definisanju pomenutih tematika. Za pojedine od ovih aktivnosti planirano je održavanje javnih rasprava. Cilj održavanja Okruglog stola u organizaciji CIGRE je da se u okviru jedne stručne rasprave sagledaju svi navedeni aspekti „rizika izgradnje VE u BiH“ kao i  mjere za njihovo smanjenja. Jedan od ciljeva održavanja stručnog skupa je i razmjena ideja oko mogućnosti unaprjeđenja regulative u ovoj oblasti koja bi omogućila efikasnu integraciju većih snaga VE (npr. razvoj regionalnog balansnog tržišta).

 

CILJEVI ODRŽAVANJA OKRUGLOG STOLA

Ciljevi održavanja Okruglog stola „SMANJENJE RIZIKA IZGRADNJE VJETROELEKTRANA“:

  • Sagledati sve rizike koje nose ugovori o dugoročnom otkupu (PPA) električne energije proizvedene iz VE, prema važećoj regulativi u BiH, kao i mogućnosti njihovog smanjenja;
  • Na osnovu prvih realnih pokazatelja varijabilnosti proizvodnje (minutnih i satnih) i potreba za balansiranjem iz VE Mesihovina sagledati problematiku regulacione rezerve za balansiranje VE (iznosa i troškova) uključujući.
  • Postići dogovor oko narednih aktivnosti na smanjenju rizika a time i troškova izgradnje vjetroelektrana (i drugih OIE) koji će se provoditi u okviru CIGRE.


Vezani članci ...

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba
tttt