Poziv za pisanje radova u časopisu Bosanskohercegovačka elektrotehnika

Pozivamo vas da kandidirate svoje radove (prema Uputi za pisanje) za slijedeći broj časopisa i dostavite ih u Sekretarijat BH K CIGRE na e-mail cigre@bhkcigre.ba. Mole se autori da prije dostavljana rukopisa prekontrolišu navode u dokumentu (Inicijalni kontrolni spisak za autore). Radove će recenzirati dva neovisna stručnjaka (blind review) iz oblasti u kojoj je prijavljeni rad.

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba
tttt