Početna > Izdanja > Monografija 25 godina rada BH K CIGRÉ

MONOGRAFIJA 25 GODINA RADA BH K CIGRÉ

Monografija "25 godina rada Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ"  

Brošura TEHNIČKI MUZEJ U SARAJEVU

 

Povodom obilježavanja 25. godina uspješnog rada Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ, kao najveće bosanskohercegovačke strukovne organizacije pripremili smo Monografiju "25 godina rada Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ".

 

Monografija "25 godina rada Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ", uz Uvodnu riječ, predsjednika BH K CIGRÉ, Edhema Bičakčića, obrađuje razvojni put BH K CIGRÉ s kratkim osvrtom na krovnu organizaciju Međunarodnu CIGRÉ i JUKO CIGRÉ. Posebno su istaknute i obrađene aktivnosti Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ - BH K CIGRÉ u periodu od osnivanja 1992. godine pa do danas. Dati su organi BH K CIGRÉ, pregled održanih savjetovanja, međunarodnih skupova, referata i autora iz Bosne i Hercegovine na Međunarodnoj CIGRÉ, informacije o časopisu Bosanskohercegovačka elektrotehnika, izdatim knjigama, BH K CIRED, učešću BH K CIGRÉ u SEERC-u, popis referata sa trinaest savjetovanja BH K CIGRÉ i popis referata sa međunarodnih kolokvija u organizaciji BH K CIGRÉ.

 

Sadržaj Monografije:

 1. Elektrifikacija Bosne i Hercegovine
 2. CIGRÉ – Conseil International des Grands Réseaux Électriques
 3. Razvojni put JUKO CIGRÉ – 40. godina rada JUKO CIGRÉ 1951. – 1991.
 4. BH K CIGRÉ – Razvojni put 1992.2018.
 5. Aktivnosti BH K CIGRÉ 1992.2018.
 6. Kakva je budućnost bosanskohercegovačke elektroenergetike
 7. Izdanja BH K CIGRÉ
 8. BH K CIRED
 9. Regionalni komitet za Jugoistočnu Evropu – SEERC
 10. Tehnički muzej u Sarajevu
 11. In Memoriam
 12. Pokrovitelji i sponzori aktivnosti rada BH K CIGRÉ
 13. Popis referata od I do XIII Savjetovanja
 14. Popis referata međunarodnih kolokvija
Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba
tttt