AKTUELNO


STUDIJSKI KOMITETIBH K CIGRÉ
Studijski komiteti su osnovni oblik organizovanja i povezivanja clanova BH K CIGRÉ. Studijski komiteti proucavaju problematiku odredenih podrucja rada BH K CIGRÉza vrijeme savjetovanja, simpozijuma ili kolokvija. Aktivnosti BH K CIGRÉ se odvijaju u okviru 16 Studijskih komiteta, koji podsticu razmjenu strucno-naucnih (znanstvenih) saznanja, tehnika i iskustava. U radu Studijskih komiteta sudjeluju izabrani clanovi BH K CIGRÉ i drugi priznati strucnjaci i naucnici (znanstvenici) koji su spremni svojim sudjelovanjem doprinositi radu studijskih komiteta.

Organizacija Studijskih komiteta u BH K CIGRÉ
Broj Studijskih komiteta i sadržaj njihovog rada slijedi organizaciju studijskih komiteta CIGRÉ- Paris, kako slijedi:ČASOPIS
BH K CIGRÉ DOGAĐAJI
CIGRÉ NOVOSTI
SEERC
Regionalni komitet CIGRÉ za Jugoistočnu Europu (SEERC)
Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba