AKTUELNO


STUDIJSKI KOMITETI BH K CIGRÉ
Studijski komiteti su osnovni oblik organizovanja i povezivanja članova BH K CIGRÉ. Studijski komiteti proučavaju problematiku određenih područja rada BH K CIGRÉ za vrijeme savjetovanja, simpozijuma ili kolokvija. Aktivnosti BH K CIGRÉ se odvijaju u okviru 16 Studijskih komiteta, koji podstiču razmjenu stručno-naučnih (znanstvenih) saznanja, tehnika i iskustava. U radu Studijskih komiteta sudjeluju izabrani članovi BH K CIGRÉ i drugi priznati stručnjaci i naučnici (znanstvenici) koji su spremni svojim sudjelovanjem doprinositi radu studijskih komiteta.
Referati
Bosanskohercegovački komitet CIGRE je od 1993. do 2017. godine organizovao trinaest savjetovanja, pripremljeno je i objavljeno ukupno 1.554 stručnih i znanstvenih radova.

Tabela


Savjetovanja

Godina

Broj autora/koautora

Ukupno referata

1. Sarajevo

1993

89

65

2. Tuzla

1995

110

86

3. Cazin

1997

149

94

4. Neum

1999

158

106

5. Neum

2001

226

142

6. Neum

2003

236

136

7. Neum

2005

216

121

8. Neum

2007

254

123

9. Neum

2009

196

114

10. Sarajevo

2011

267

114

11. Neum

2013

324

140

12. Neum

2015

411

155

13. Neum

2017

344

158


ČASOPIS
BH K CIGRÉ DOGAĐAJI
CIGRÉ NOVOSTI
SEERC
Regionalni komitet CIGRÉ za Jugoistočnu Europu (SEERC)
Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba