STK C3 – Sistem i okolina

Identifikacija i procjena uticaja elektroenergetskog sistema na okoliš i metodi koji se koriste za procjenu i ovih uticaja.

 

prof. dr Irfan Turkovic, dipl.ing.el.

predsjednik STK C3

 

Elektrotehnicki fakultet u Sarajevu,

71000 Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

Tel: + 387 33 255 856,

iturkovic@etf.unsa.ba

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba