STK B4 – Istosmjerni visoki napon (IVN) i energetska elektronika

Ekonomija, primjena, aspekti planiranja, projektovanje zaštita, upravljanje, konstrukcija i ispitivanje HVDC veza i pridružene opreme. Energetska elektronika za AC sisteme i uvodenje QA.

prof. dr Mustafa Musićć, dipl.ing.el. 

predsjednik STK B4

Elektroprivreda BiH

Vilsonovo šetalište 15

71000 Sarajevo

m.music@elektroprivreda.ba

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba