STK B1 – Kablovi

Teorija, konstrukcija, primjena, proizvodnja, ispitivanje, pogon, održavanje i tehnike dijagnostike za podzemne i podmorske AC i DC izolirane kabele.

B1 – Kablovi

Mijo Terkeš,dipl.ing.el.

predsjednik STK B1

Elektroprivreda HZHB

88000 Mostar, 

Bleiburških žrtava bb

Tel: +387 36 446 320

mijo.terkes@ephzhb.ba

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba