Službeni dokumenti

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE je dobrovoljno, nevladino udruženje koje je registrovano u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba