Važni datumi

13. SAVJETOVANJE BH KOMITETA

17. – 21. septembar/rujan 2017. Hotel “Grand Neum” Neum

Važni datumi/Rokovi

 

Prijave referata sa sažetkom

31.03.2017.

Obavjest o prihvatanju referata

15.04.2017.

Dostava referata BH K CIGRÉ

02.06.2017.

Dostava Programa

01.09.2017.

Rezervacije smještaja

01.09.2017.

 

 

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba