Kontakt

Sekretarijat Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ

Telefon: + 387 33 227 036

Fax: + 387 33 227 037

E-mail adresa: office@bhkcigre.ba

Adresa: 71000 Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 7/4, Bosna i Hercegovina

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba