13. savjetovanje - BH K CIGRÉ

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme - BH K CIGRÉ organizuje 13. savjetovanje, koje će se održati u Neumu od 17. do 21. septembra/rujna 2017. godine

Prilozi:

  1. Prvi poziv za 13 Savjetovanje (pdf)
  2. Prijava referata 13 Savjetovanje (doc)
  3. Uputa za pisanje referata 13 Savjetovanje (doc)

UPUTE ZA AUTORE

Referate koji budu prihvaćeni treba dostaviti u MS Word formatu prema uputama (Uputa za pisanje referata 13 Savjetovanje) u elektronskoj formi na e-mail adresu: cigre@bhkcigre.ba u Sekretarijat Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ.

Vezani članci ...

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba