1. SAVJETOVANJE BH K/O CIRED Mostar 14 – 16. oktobar/listopad 2018. godine

Organizator

Bosanskohercegovački komitet/ogranak Međunarodnog vijeća za velike električne sustave BH K/O CIGRÉ
i
Bosanskohercegovački komitet/ogranak Međunarodne konferencije o elektrodistribuciji – BH K/O CIRED.

1. Prvi poziv savjetovanja BH CIRED 2018 (pdf)
2. Prijava referata BH CIRED 2018 (pdf)
3. Uputa za pisanje referata BH CIRED 2018 (pdf)
3. Uputa za pisanje referata BH CIRED 2018 (doc) 

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba