Časopis “Bosanskohercegovačka elektrotehnika”

Broj 10 Broj 11 Broj 9 Broj 8 Broj 7 Broj 6 Broj 5 Broj 4 Broj 3 Broj 2 Broj 1

BOSANSKOHERCEGOVAČKA ELEKTROTEHNIKA 10

Bosanskohercegovačka elektrotehnika broj 10. pdf

Deseti broj, 2016, objavljuje 11 članaka:

Šeila Gruhonjić Ferhatbegović, Sead Kreso
UTICAJ DISTRIBUIRANIH GENERATORA NA ZAŠTITU DISTRIBUTIVNE MREŽE
Osnovni problem kod integracije distribuiranih generatora u postojeću mrežu jeste u tome što su distributivni sistemi planirani kao pasivne mreže koje prenose energiju od VN nivoa do SN/NN nivoa. Zaštitni sistemi su koncipirani tako da odgovaraju SN i NN mrežama pasivne strukture, tj. ne pretpostavlja se pojava generatora u mreži. Sa distribuiranim izvorima, mreža postaje aktivna, tako da konvencionalna zaštita može biti nepouzdana. U radu će se razmotriti značajnije osobine distributivnih mreža s distribuiranim generatorima i provjeriti efikasnost postojeće zaštite distributivnih SN odlaza u distributivnom sistemu EP BiH.
Selma Toskić, Suad Kasapović, Amir Hadžimehmedović
Sabina Baraković, Jasmina Baraković Husić
Emir Sokić, Vedad Bečirović, Amer Smajkić, Dejan Bešlija, Mahir Muratović, Belma Bosović, Mirsad Kapetanović
Mario Perić, Željko Tomšić, Tomislav Tomiša, Jelena Galešić

Vezani članci ...

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba