Časopis “Bosanskohercegovačka elektrotehnika”

Broj 10 Broj 11 Broj 9 Broj 8 Broj 7 Broj 6 Broj 5 Broj 4 Broj 3 Broj 2 Broj 1

BOSANSKOHERCEGOVAČKA ELEKTROTEHNIKA 9

Deveti broj, 2015, objavljuje 10 članaka:

Dejan Bešlija, Mahir Muratović, Sead Delić, Kyong-Hoe Kim, Rasim Gačanović
Amer Smajkić, Myoung Hoo Kim, Mahir Muratović, Armin Hajdarović, Rasim Gačanović
Ernad Jabandžić, Tatjana Konjić, Lidija Korunović
Midhat Umihanić, Vlado Madžarević

Vezani članci ...

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba