Časopis “Bosanskohercegovačka elektrotehnika”

Broj 10 Broj 11 Broj 9 Broj 8 Broj 7 Broj 6 Broj 5 Broj 4 Broj 3 Broj 2 Broj 1

BOSANSKOHERCEGOVAČKA ELEKTROTEHNIKA 4

Četvrti broj, 2001, objavljuje 7 članaka:

Uloga električne energije iz dana u dan postaje sve značajnija. U članku je dat prikaz proizvodnje električne energije u svijetu i Bosni i Hercegovini, kao i neki aspekti rehabilitacije postojećih i izgradnje novih proizvodnih objekata kao baza za utvrđivanje potreba i mogućnosti realizacije ovih aktivnosti u našim uslovima.
Raspadi, djelimični ili potpuni, jesu najteži i poremećaji u elektroenergetskom sistemu praćeni značajnim posljedicama kako za potrošače, tako i za proizvođače električne energije. U takvim situacijama dolazi do strukturne dezintegracije elektroenergetskog sistema, a ponovno uspostavljanje normalnog funkcionisanja sistema vrlo često može trajati više sati. Cilj simulacije raspada sistema je otkrivanje grešaka i uzroka koji su doveli do raspada kako slične situacije ne bi imale tako teške posljedice. U ovom materijalu opisan je jedan takav raspad i na osnovu provedenih simulacija formulisani su odgovarajući zaključci.
Određivanje troškova koji se javljaju u procesu proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije do krajnjih potrošača (kupaca) je problem koji u današnjem vremenu liberalizacije tržišta električne energije i izražene konkurencije postaje sve naglašeniji. Ukidanje monopola u elektroprivrednom sektoru u zemljama Evropske unije već je u odmakloj fazi dok se ostatak Evrope još uvijek priprema za ovaj neminovan proces. S obzirom na nastalo okruženje, u prvi plan se postavlja način određivanja troškova koji nastaju u procesu proizvodnje, kao i mogućnosti njihovog smanjenja, zbog toga što troškovi proizvodnje predstavljaju približno 2/3 ukupnih troškova.
Određivanje raspodjele struje i gubitaka u generatorskim ekraniziranim sabirnicama ovdje se zasniva na numeričkom proračunu elektromagnetnog polja. Numerički postupci za praktične probleme pri analizi postojećih i konstrukciji novih elemenata postrojenja imaju sve veću opravdanost. Primjenom numeričkih postupaka smanjuje se potreba za velikim brojem laboratorijskih ispitivanja prilikom razvoja novih, kao i provjeri starih elemenata postrojenja. U ovom radu obrađena je primjena metode konačnih elemenata sa ciljem da se kao rezultat da brz, efikasan i dovoljno tačan računarski program za proračun elektromagnetnih parametara ekraniziranih sabirnica.
Rasim Gačanović, Izudin Hadžizulfić, Rusmir Mahmutćehajić, Hamid Zildžo
PRORAČUN OTPORNOSTI TLA PRIMJENOM NEWTON-RAPHSON-OVE METODE U WENNER-OVOM POSTUPKU
U ovom radu prikazan je postupak određivanja specifične električne otpornosti u dvoslojnom tlu. Dat je matematski prikaz ovog problema. Izvršen je proračun transformatorske stanice PAJAM (Malaysia) korištenjem softverskog paketa „CDEGS“ i napravljeno je poređenje sa rezultatima dobivenim računarskim programom „ZEMLJA“.
The paper is focused on the issue of heating of overhead transmission line conductors and OPGW cables under non-stationary conditions. It presents various methods for the calculation of temperature rise of overhead transmission line conductors, ground wires and OPGW cables resulting from their exposure to shortcircuit conditions at adiabatic and at non-adiabatic states. Results are graphically shown of theoretical heating calculations for two different types of line conductors under short-circuit conditions. Calculations are based on various methodologies as applied in some European countries. Graphic presentation of curves is also given as obtained by means of adiabatic heating of conductors of the ACSR 490/65 type and the ACSR 120/70 ground wire under short-circuit conditions. Results are shown of a theoretical calculation and experimental research for the ACSR 490/65 conductor, for the ground wire AACSR 240/55 and two types of the OPGW cable as employed in the modern technique of the overhead transmission line construction in Slovenia and in the world. The author?s approach is based on the methodology proposed by the International CIGRE WG22.12 for conductors, i.e. Electrical Aspects of Overhead Transmission Lines.
Cilj rada je računarska simulacija procesa razvoja struje kratkog spoja kao funkcije vremena u mjestu kvara od početka kratkog spoja do kraja u odnosu na trenutnu vrijednost napona u momentu nastanka kratkog spoja. U radu se prezentiraju proračuni prekidnih struja kratkog spoja u dijelu 400, 220 i 110 kV čvorišta EES Federacije BiH za definirana minimalna vremena kašnjenja tmin prekidača u razmatranim čvorištima. Osim toga, prezentirani su i rezultati proračuna vremenskih konstanti sistema u navedenim čvorištima, kao i rezultati proračuna istosmjerne komponente struje kvara za različita vremena trajanja kvara.

Vezani članci ...

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba